ตะกร้าสินค้า

ยอดที่ต้องชำระ (ไม่รวมค่าจัดส่ง) : ฿ 0.00

TH | EN

พลังธรรมชาติจากสับปะรด

“ร่วมรักษ์โลกกับ พิพเพอร์ สแตนดาร์ด”

ธรรมชาติให้คุณค่ามากมายกับเรามาโดยตลอด เราจึงต้องการที่จะคืนคุณค่ากลับสู่ธรรมชาติ
และปกป้องแหล่งทรัพยากร เพื่อคุณภาพชีวิตทีดีของเราทุกคน

การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งกระบวนการ

น้ำสับปะรดหมักเป็นวัตถุดิบหลักในทุกผลิตภัณฑ์พิพเพอร์ สแตนดาร์ด

เรามุ่งเน้นในความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนของเราจึงเน้นให้ส่งผลกระทบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราซื้อสับปะรดจากเกษตรกรท้องถิ่นเพื่อนำมาผลิตน้ำหมักชีวภาพ เรานำกากสับปะรดที่เหลือใช้มาตากให้แห้งเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ นอกจากนั้นเรายังบำบัดน้ำที่ใช้แล้วจากการผลิต เพื่อรดน้ำต้นไม้ในบริเวณเดียวกันอีกด้วย

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

สีเขียวเป็นสีหลักของผลิตภัณฑ์พิพเพอร์ สแตนดาร์ดซึ่งสะท้อนถึงจุดมุ่งหมายรักษ์โลกของเรา เริ่มตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธีลีนหนาแน่นสูง ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนั้น เรายังนำเศษพลาสติกเหลือใช้จากการผลิต นำมารีดเป็นเส้นและนำไปให้กลุ่มแม่บ้านชุมชนนำมาสานเป็นตะกร้าของขวัญ นอกจากนั้นเรายังเลือกโรงงานที่ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ของเราอีกด้วย

ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

เพราะเราใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงย่อยสลายตามธรรมชาติ จากการทดสอบการย่อยสลายจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ น้ำยาซักผ้าของเรามากกว่า 90% ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอย่างปลอดภัยภายใน 28 วัน

การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว เราสามารถทำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากที่บ้าน
เราหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้คุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับเรา