ตะกร้าสินค้า

ยอดที่ต้องชำระ (ไม่รวมค่าจัดส่ง) : ฿ 0.00

TH | EN

ผู้ชนะรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น (IP Champion) ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขา สิทธิบัตรการประดิษฐ์

IP Creation

ปัญหาการแพ้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของคนในครอบครัวทำให้เกิด แรงบันดาลใจในการคิดค้นสารธรรมชาติและกระบวนการการทำให้ได้มาซึ่งสารทำความสะอาดโดยมีคุณภาพประสิทธิภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากเคมี และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จึงได้ค้นคว้าวิจัยด้วยการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารทำความสะอาดที่ได้จากธรรมชาติโดยการทดลองใช้ผสไม้หลากหลายชนิด เช่น กระเจี๊ยบ มะขาม กล้วย และสัปปะรด และใช้กรรมวิธีการผลิตน้ำหมักผลไม้เพื่อให้ได้เอนไซม์ กรดรรรมชาติไบโอเซอร์แฟคแตนท์ เอนไซม์ และสารฆ่าเชื้อ ผลปรากฏว่า สัปปะรด เป็นผลไม้ที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด เหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบและเอื้อต่อการดำนินธุรกิจ เนื่องจากสับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจปลูกได้ทั่วประเทศไทย ตันทุนต่ำผลผลิตค่อนข้างสม่ำเสมอ

IP Protection

1) จดสิทธิบัตรในประเทศไทย บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด ได้จดสิทธิบัตร การประดิษฐ์ในประเทศไทย 4 ฉบับ ได้แก่

(1.1) เลขที่คำขอ 1501006900 สารละลายผลไม้หมักสำหรับองค์ประกอบสำหรับทำความสะอาด (1.2) เลขที่คำขอ 1501006901 องค์ประกอบสำหรับ สารซักฟอกที่ประกอบด้วยสารละลายผลไม้หมัก (1.3) เลขที่คำขอ 1501006902 องค์ประกอบสำหรับทำความสะอาดที่ประกอบด้วยสารละลายผลไม้หมัก (1.4) เลขที่คำขอ 1501006903 องค์ประกอบสำหรับทำให้นุ่มที่ประกอบด้วยสารละลายผลไม้หมักและกรรมวิธีสำหรับผลิตและการใช้ดังกล่าว

2) จดสิทธิบัตรต่างประเทศผ่านระบบ PCT จีน ฮ่องกง ไต้หวัน อินเดีย สิงค์โปร์ มาเลเซีย กลุ่มประเทศ EU และอเมริกา รวมแล้วกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

3) จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า : PIPPER ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากว่า 40 ประเทศทั่วโลก ก่อนออกว่างจำหน่ายเพื่อป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าลอกเลียนแบบ

4) กลยุทธ์ในการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ มีการเฝ้าระวังและยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรก่อนออกวางจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ เพื่อป้องกันการละเมิด

IP Commercialization

1) มูลคำจำหน่ายสินค้า : ปี 2022 รายได้ 75 ล้านบาท คิดเป็น สัดส่วนในประเทศ 60 % ต่างประเทศ 40% ได้แก่ จีน เกาหลี ฮ่องกงไต้หวัน อินเดีย สิงค์ไปร์

2) การขยายตัวทางธุรกิจและแผนธุรกิจในอนาคต : เริ่มต้นด้วยการออกงานแสดงสินค้าภายในประเทศตั้งแต่ปี2014 จนได้แสดงสินค้าในต่างประเทศ (Trading hub) และในปี 2023 มีแผนวาจำหน่าย สินค้าในประเทศมาเลเซี่ย และอินโดนีเซี่ย โดยคาดว่าในปี 2023 จะมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าสูงถึง 80-90 ล้านบาท

ที่มา : https://www.thailandipfair.com/ip-champion-2