ตะกร้าสินค้า

ยอดที่ต้องชำระ (ไม่รวมค่าจัดส่ง) : ฿ 0.00

TH | EN

พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ได้รับรางวัล Social Products Award 2021 ณ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

     Japanese Association for the Promotion of Social Products (สมาคมส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมประเทศญี่ปุ่น) มอบรางวัล Social Products Award 2021 ให้แก่ผลิตภัณฑ์พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้านที่ร่วมส่งเสริมความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจากการเกษตรของไทย รางวัล Social Product Award 2021 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชิดชูผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นไปตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาติ”  (United Nations Sustainable Development Goals)

รางวัล Social Products Award 2021 คือรางวัลอะไร

รางวัล Social Products Award 2021 โดย Japanese Association for the Promotion of Social Products (สมาคมส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมประเทศญี่ปุ่น)  จัดขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 มีจุดประสงค์เพื่อมอบให้กับผลิตภัณฑ์ทางการค้าที่ไม่เพียงแค่มีดีไซน์ที่โดดเด่นและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน แต่รวมถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชน หรือสังคม รางวัลนี้มอบให้กับหลากหลายผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค องค์กรการค้าที่ใช้ระบบการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) องค์กรสาธารณกุศล (Charity-Oriented) หรือองค์กรการค้าที่มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น โดยผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ล้วนช่วยให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจและทางสังคม และช่วยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทำไมพิพเพอร์ สแตนดาร์ดได้รับรางวัลนี้

  • ผลิตภัณฑ์พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการการผลิตสารทำความสะอาดจากธรรมชาติ เอมไซม์โบรมีเลนจากน้ำหมักสับปะรดมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดเทียบเท่าผลิตภัณฑ์จากสารเคมี ตอกย้ำจุดเด่นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติ ต่างจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไปตามท้องตลาดที่ใช้ส่วนผสมจากสารเคมี


  • ผลิตภัณฑ์พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคทั้งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ของพิพเพอร์ สแตนดาร์ด ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธีลีนหนาแน่นสูง ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • ผลิตภัณฑ์พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ซักผ้าพิพเพอร์ สแตนดาร์ด ผ่านการทดสอบการแพ้และการระคายเคืองผิวจากสถาบันเดิร์มสแกนเอเชีย และปราศจากสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ตามมาตรฐาน U.S. FDA

  • ผลิตภัณฑ์พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ใช้สับปะรดที่มาจากเกษตรกรท้องถิ่น ในราคาที่เป็นธรรม (Fair Trade Partnerships) และส่งเสริมการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า กากสับปะรดที่เหลือจากกระบวนการการผลิตจะถูกนำมาใช้เป็นปุ๋ยสำหรับพื้นที่การเกษตรในท้องถิ่น

พิพเพอร์ สแตนดาร์ด มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ปลอดภัยจากธรรมชาติแทนการใช้สารเคมีอันตราย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพดี เริ่มต้นที่บ้าน ให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว

พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ขอขอบคุณทุกคะแนนที่ช่วยเป็นกำลังใจให้กับสินค้าของเรา และเราจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รู้จักผลิตภัณฑ์พิพเพอร์ สแตนดาร์ดที่ได้รับรางวัลได้ Social Products Award 2021 ได้ที่

https://www.apsp.or.jp/product/spa2021_049/

รู้จักรางวัล Social Product Award 2021 เพิ่มเติมได้ที่

https://www.apsp.or.jp/socialproductsaward/